Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy"-KONTRAKT 03
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia: