Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy"- KONTRAKT 04

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia: