Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę bloczków betonowych w formie boksów w ilości 8 szt. zgodnie z załączonym schematem w hali namiotowej.

 

Trwa procedura przetargowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko