Dostawa rozdrabniacza końcowego w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” w zakresie tego Kontraktu przewidziano dostawę rozdrabniacza końcowego – maszyny do wytwarzania paliw alternatywnych.

 

Trwa procedura przetargowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko