Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wraz z obsługą przedsiębiorstwa dla ZGOK Sp. z o.o. w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”

 

Kontrakt 11 obejmuje dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wraz z obsługą przedsiębiorstwa dla ZGOK Sp. z o.o. w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”, mającą na celu m.in.:

1)      usprawnienie pracy w poszczególnych działach, komórkach Zamawiającego,

2)      uzyskanie spójności danych oraz szybsza wymiana informacji i jej przetwarzanie,

3)      usprawnienie planowania zadań krótko i długoterminowych,

4)      lepsza realizacja statutowej działalności przedsiębiorstwa,

5)      pełen monitoring kosztów,

6)      wysoka jakość obsługi Klienta.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • dostawę i instalację sprzętu serwerowego, bazy danych, udzielenie licencji systemu;
  • wdrożenie systemu i obsługa systemu.

 

Wykonawca: UNISOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Kontrakt podpisany w dniu 04.08.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko