Dostawa niezbędnego sprzętu na potrzeby ZGOK w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”

obejmuje dostawę przerzucarki bocznej, rozrywarki worków oraz innych maszyn i urządzeń, tj.: pompy szlamowej, zamiatarki na wózek widłowy, piaskarko-solarki, traktorka do koszenia trawy w trzech częściach: 

Część I           – Dostawa przerzucarki bocznej

Część II          - Dostawa rozrywarki worków

Część III         – Dostawa innych maszyn i urządzeń, tj.: pompy szlamowej, zamiatarki na wózek widłowy, piaskarko-solarki, traktorka do koszenia trawy

Wykonawca Części I: ARCON POLSKA S.A. ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa

Kontrakt podpisany w dniu 18.11.2014 r.

Wykonawca Części II: EURO-MAG Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Kontrakt podpisany w dniu 25.09.2014 r.

Wykonawca Części III: AEBI SCHMIDT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Skrajna 80 A, 25-650 Kielce

Kontrakt podpisany w dniu 22.09.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko