KONTRAKT 05

Promocja podczas realizacji Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie działań informacyjnych i promujących podczas realizacji Projektu pn: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Decyzji Komisji Europejskiej oraz wytycznych dotyczących działań promujących i informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności, Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu kontraktami na roboty i usługi, realizowanymi w ramach Projektu w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.

Działania informacyjne i promujące będą obejmowały w szczególności:

  1. umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji
  2. umieszczenie tablic pamiątkowych upamiętniających finansowanie Projektu przez Unię Europejską,
  3. opracowywanie materiałów prasowych.
  4. opracowywanie materiałów audiowizualnych
  5. organizowanie konferencji prasowych.
  6. opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych dla mieszkańców
  7. współpraca z mediami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
  8. stworzenie i prowadzenie strony internetowej informującej o Projekcie.

Wykonawca: Unia Sp. z o.o.ul. Ceglarska 14/10, 30-362 Kraków

Kontrakt podpisany w dniu 24.04.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko