KONTRAKT 04

Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Kontrakt 04 obejmuje budowę kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” o powierzchni w grobli okalającej 1,0 ha,w dnie ok. 0,64 ha, wraz z obiektami towarzyszącymi (kontener socjalny, waga samochodowa, wiata na agregat prądotwórczy, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik wody p.poż., zbiornik retencyjny wody deszczowej, zbiornik na odcieki). Pojemność całkowita kwatery wynosi 50 000 m3.

Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008(tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).

Wykonawca: Poszukiwania Naftowe „DIAMENT” Sp. z o.o.ul. Naftowa 3A, 65-705 Zielona Góra

Kontrakt podpisany w dniu 29.05.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko