KONTRAKT 02

Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi wRzędowie gmina Tuczępy, dla którego została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności nrPOIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zakresem usługi objęte są następujące zadania:

  1. Kontrakt 03: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy – Przetarg nieograniczony; warunki kontraktowe dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC – CzerwonaKsięga) /*
  2. Kontrakt 04: Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarkiodpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy – Przetarg nieograniczony; warunki kontraktowe dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC – Czerwona Księga) /*

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum – Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, Członek Konsorcjum – Firma Usługowa Teresa Półtorakul. Wapiennikowa 19 A, Grotniki Duże 7025-112 Kielce, 28-136 Nowy Korczyn

Kontrakt podpisany w dniu 29.05.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko