KONTAKT

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rzędów 40
28-142 Tuczępy

telefony:
(041) 242 91 33,
(015) 864 22 51

fax: (015) 864 39 85 wew. 26
      (015) 816 51 03

adresy e-mail:
Sekretariat – zgok@zgokrzedow.pl 
Prezes Zarządu – Robert Stachowicz – zgok@op.pl
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Paweł Łodej – zgok.mao@op.pl
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Bogumiła Czerwiec – zgok.jrp@wp.pl

NIP: 655-19-30-910
Regon: 260229356
KRS: 0000309871
Kapitał zakładowy: 4 591 000 PLN

Konto: Bank BGŻ
Nr rachunku: 77 2030 0045 1110 0000 0223 8740

Godziny pracy:
pon. – pt. 7.00 – 15.00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko