Kontrakty

KONTRAKT 06

Kampania edukacyjna w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

więcej »

KONTRAKT 07

Budowa kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

więcej »

KONTRAKT 08

Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”

więcej »

KONTRAKT 09

Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania odpadów (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy ”

więcej »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko